Skip to main content

Erot-

( eroto- ; grecki Eros, erōtos miłość, pożądanie, pasja) integralną częścią złożonych słów oznaczających „miłość”, „pasja”, „pożądanie seksualne.”.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984