Skip to main content

Erotophobia

(erotophobia; Eroto- + fobii) 1) obsesyjno lęk - lęk współżycia seksualnego; 2) niechęć do stosunku płciowego.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984