Skip to main content

Erotyka

(erotismus ;. grecki Eros, erōtos miłość, pożądanie , namiętność, syn aphrodisia) ogólna nazwa różnych przejawów pożądania seksualnego.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984