Skip to main content

Eutrophia

(BR + Hey-. Moc Trophē) stan ciała, charakteryzujący się optymalną zależnością między procesami asymilacji i dysymilacji przy braku odchyleń w strukturze i funkcji narządów.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984