Skip to main content

Eksperyment epidemiologiczne

Sposób badania skuteczności leków dla określonej profilaktyce chorób zakaźnych, chemioprofilaktyki i dezynfekcja na podstawie ich zastosowanie w ściśle kontrolowanych warunkach.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984