Skip to main content

Favre - choroba Rakusha

(M J .. . Favre 1876-1954, francuski dermatolog ;. J Racouchot, str 1908, francuski dermatolog) cm. Dystrofia skóry jest koloidalna.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984