Skip to main content

Forensic trassologiya

(IT. Trasse utwór + gr. logo doktryny) fragment medycyny sądowej, który rozwija metody grupy i indywidualnej identyfikacji raniąc temat cech jego obecność w uszkodzonych tkankach.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984