Skip to main content

Gastromalyatsiya

(gastromalacia; żołądkowo (Gastr-) + Gk miękkość malakii) zmiękczenie ściany żołądka z powodu naruszenia dopływu krwi, stanu zapalnego lub autolizy zwłok.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984