Skip to main content

Gelber środa

(Helber ) pożywkę gęsty do hodowli M. tuberculosis, w którym głównymi składnikami są kurzych jaj, odtłuszczone mleko krowie, rosołu ziemniaczanej, pepton, glicerol, sole i malachit.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984