Skip to main content

Centrum Gon

(A. Ghon, 1866/36, Czech patolog i mikrobiolog) skostniały lub skostniały pierwotny gruźlica dotyczy. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984