Skip to main content

Operacja Hermann

(Herman) operacja skrócenie krezki esicy w dolichosigma polegający na krajanie krezkę w kierunku wzdłużnym (od korzenia do jelita), i zszywając nacięcia w kierunku poprzecznym. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984