Skip to main content

Heterozygotyczność do translokacji

jednoczesna obecność diploidalnej organizmu haploidalne zestawy chromosomów przedstawionego normalne w tej populacji chromosomów, a drugi haploidalne chromosomu przemieszczania; prowadzi do zaburzenia w dystrybucji chromosomów w mejozie.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984