Skip to main content

Hollaender - Simons choroba lokalny

(E .. holendrze, maszynie 1867-1932, niemiecki chirurg :. A. Simons, str 1872, niemiecki lekarz) cm. Lipodystrofia progresywna segmentowa (lipodystrofia).

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984