Skip to main content

Torebki stawowej

(capsula cularis Arti, PNA BNA, JNA) łącznej stawów powłoki obejmujące końce kości i przymocowany wzdłuż brzegu powierzchni stawowej; tworzy hermetycznie zamkniętą jamę stawową.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984