Skip to main content

Związek nonstoichiometric

Związki nonstoichiometric - chemicznie różne substancje, o różnym składzie, który nie spełnia stosunek stechiometryczny związków nonstoichiometric wynika z ich struktury niektórych substancji krystalicznej (. wodorki, tlenki, siarczki i inne pierwiastki niemetaliczne.). do związków niestechiometrycznych obejmują skalenie, spinele i inne Miner