Skip to main content

Surdobarokamera

(Surdo- + komora ciśnieniowa) komory ciśnieniowej ściany dźwiękoszczelnej mają na celu zbadanie wpływu na ludzki organizm zmodyfikowany ciśnienia atmosferycznego w nieobecności obcych dźwięków i bodźców świetlnych (sensorycznej pozbawienie pożywienia).

1 Mały medyczny Kaya encyklopedia - M: Encyklopedia Medyczna 1991/96 2. Pierwsza pomoc - M:.. ... Big Encyklopedia 1994 rosyjski słowniku 3. Kolegiata terminów medycznych - M: .. Encyklopedia Radziecka - 1982/84.