Skip to main content

Licznik promieniowania

ogólnej nazwy urządzeń rejestrujących i mierzących promieniowanie jonizujące; różne S. i. są częścią urządzeń dozymetrii i radiodiagnostyki stosowanych w radiologii i radiologii medycznej.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984