Skip to main content

Shindiloz

(schindylesis PNA ;. grecki schindylesis rozszczepienie ;. shindilez SYN) włóknisty związek kości, znamienny tym, że ostry brzeg jednego kości zawiera się pomiędzy krawędziami rozdzielonych od siebie, na przykład w związku ze stożkowym dziób redlicy. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984