Skip to main content

W luminofor - to ... co scyntylatory?

(szer scintillo, scintillatum połysk, migotanie). substancję, która pod wpływem promieniowania jonizującego scyntylacyjnych występują; stosowane są na przykład w urządzeniach do diagnostyki radioizotopowej.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984