Skip to main content

Badanie przesiewowe

obraz części ciała pacjenta, które mają być chronione przed promieniowaniem jonizującym podczas radioterapii.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984