Skip to main content

Kulista wnęka

(recessus sphericus, PNA, recessus sphaericus BNA, sacculi recessus, JNA, syn. kulisty kieszeń wgłębienie woreczek kuliste wgłębienie SAC) kuliste wgłębienie w przyśrodkowej ścianki przedsionka błędnika kostnego ucha wewnętrznego i może być połączony ze ślimakiem; w S.V. jest sferycznym workiem.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984