Skip to main content

Ciśnieniomierza

I ciśnieniomierz (GK. sphygmos impulsów, szmer + Manos rzadkich luźny środek + metreō, środka) ciśnienie krwi metoda pomiaru w zależności od poziomu ciśnienia w mankiecie sprężania, przy czym zmiany charakteru pulsacji ściska mankietu główną tętnicę lub charakter impulsu synchronicznego dźwięki nad nim, określone przez osłuchiwanie, - patrz ciśnienie krwi. II ciśnieniomierz (syn. Sfigmotonometriya) ciśnieniomierza pomiar ciśnienia krwi.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984