Skip to main content

Sfigmofoniya

(Sfigmo- + Gr dźwięku telefonu.) rejestracja zjawisk dźwiękowych wynikające kiedy krew przechodzi przez tętnicę.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984