Skip to main content

Sfigmograficheskaya prefix

Przyrząd do zapisywania sphygmogram za pomocą elektrokardiografu, który to zestaw czujników wykrywania pulsacyjne oscylacje ścian tętnic i przekształcanie ich w sygnały elektryczne.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984