Skip to main content

Sublimacji

(sublimatio; ac sublimo ,. podwojenie podniesienia, podniesienie) rzekomej transformacji popędów seksualnych w społecznie akceptowalne formy aktywności, które nie podlegają moralnym potępieniu.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984