Skip to main content

Sudanovye farbuje

grupa obojętny barwnik histologiczne (Sudan III i IV; Black B) stosuje się w celu określenia zawartości tłuszczu i lipoidy.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984