Skip to main content

Sudoriferotsit

<(sudoriferocytus, lpjg ;. łac sudorifer sweated + komórek cytus GIST). komórka wydzielnicza gruczołu potowego. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984