Skip to main content

Suitsidomaniya

(suicidomania; Suicide + Mania, niebieski autofonomaniya - przestarzały ..) obsesja: uporczywe pragnienie popełnienia samobójstwa.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984