Skip to main content

Sulfatydy

(syn sulfolipidy). złożonych lipidów zawierających resztę kwasu siarkowego; znajdują się we wszystkich tkankach; udział w budowie osłonki mielinowej włókien nerwowych.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984