Skip to main content

Próbka Sulfobromftaleinovaya

(syn. Bromsulfoftaleinovaya sondy) metody badawczej wątroby, obejmujący kolorymetrycznego oznaczania czasu trwania opóźnienia bromsulfoftaleina krwi po podaniu dożylnym.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984