Skip to main content

Test Sulkovicha

(H.W. Sulkowitch) orientowanie sposobu oznaczania zawartości wapnia w moczu z jego stopnia zmętnienia i osad formacji po dodaniu odczynnika Sulkovicha.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984