Skip to main content

Indeks Sullivan

(Sullivan) wskaźnik podstawy strzemię mobilności, który jest sumą różnice (w db ) progów kości przewodzenia badane w otwartym i zamkniętym zewnętrznego przewodu słuchowego w zakresie częstotliwości 250, 500 i 1000 cP . 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984