Skip to main content

Superkorrektsiya

(Super + łac Corrigo, correctum wyprostować, poprawny .. PELC nadkorekcji) nadmierne rozszerzenie dowolnej części ciała, z jego unieruchomieniem przez pewien okres czasu; Jest stosowany w leczeniu urazów szkieletowych w celu późniejszego pełniejszego przywrócenia jego funkcji.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984