Skip to main content

Strefa Superextreme

(Super- + lat Extremus extreme, syn, absolutnie ekstremalna strefa) terytorium, w którym warunki naturalne, ekonomiczne i życiowe wywierają tak intensywny niekorzystny wpływ na poziom zdrowia publicznego, że można zapewnić normalną aktywność życiową ludzi tylko poprzez stworzenie sztucznego środowiska.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984