Skip to main content

Nałożenie

(pozycja mocowania + ac. Positio Super) wzrost amplitudy skurczów mięśni w wyniku sumowania pojedynczych rytmicznymi skurczami po stymulacji. 1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984