Skip to main content

Supravergentsiya

. (Supra Supravergentio ;. + ac VERGO zwrotnym) cm. Strabismus w górę.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984