Skip to main content

Supination

(łac. supino, kolej supinatum przechylić do tyłu) ruch obrotowy przedramienia na zewnątrz do pozycji, w której szczotka palmowy skierowaną w górę lub na zewnątrz ruch stopy do położenia, w którym jego krawędź przyśrodkowej podwyższonej.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984