Skip to main content

Podbiciu

I podbiciu (musculus supinator, PNA, BNA, JNA) patrz supinator .. podbiciu długo (ms longus) - zobacz mięsień ramienno-promieniowy podbiciu krótki (ms brevis) - zobacz supinator II podbiciu (łac supino, kolej supinatum, pochyla się do tyłu ..; ... . syn-wkładka sklepienie) urządzenia ortopedyczne przeznaczone do utrzymywania łuki stopy z płaskimi stopami, która jest wkładka buta do inwestowania w specjalnej formie

1 Malaya encyklopedia medyczna - m.: ... encyklopedia medyczna 1991/96 .. 2. Per nd opieki medycznej - M: Big Encyklopedia 1994 3. rosyjski słowniku Collegiate terminów medycznych - m.:. .. Encyklopedia Radziecka - 1982/84

-