Skip to main content

Surdo-

(łac. Surdus głuchy) składnikiem złożonych słów oznaczających "odnoszące się do głuchoty, do głuchoty".

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984