Skip to main content

Audiologia

(Surdo- + gr. logos nauczanie nauka) Zakład otorynolaryngologii, badający etiologię i Klinika różnych form straty i głuchotę, która rozwija metody diagnozowania, leczenia i profilaktyki słuchu.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984