Skip to main content

Ścięgno

(ścięgno, PNA BNA, JNA) składa się z wiązek włókien kolagenowych z mięśni poprzecznie prążkowanych, poprzez który jest on przyłączony do kości lub innych struktur anatomicznych. ścięgna Achillesa (ścięgno Achillesa) - patrz ścięgna Achillesa .. Ścięgno pięty [t. piętka (Achillis), PNA, BNA; tendo m. tricipitis surae, JNA; syn. Ścięgno Achillesa] - S. triceps mięśnie dolnej części nogi, przymocowane do pięty kości piętowej. Ścięgno Stany (t conjunctivus.) - patrz złączone ścięgna .. Ścięgno łącząca (t conjunctivus.) - patrz złączone ścięgna ..

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984