Skip to main content

Odruchów ścięgnistych

skurcz mięśni, w odpowiedzi na jego szybkiej ekspansji lub podrażnień mechanicznych jego ścięgna, takie jak wpływ na nim neurologicznych młotkiem - patrz odruchy neuropatologii ..

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984