Skip to main content

Ścięgno pierścień ogóle

(pierścień ścięgnisty communis, PNA BNA, JNA ;. Zinn pierścień SYN) tworzenie włóknistego w kształcie lejka otaczający nerwu tętnicy ocznej, do oczu, okoruchowe, deferent i nerwy blokowe w okolicy górnej luki orbitalnej; od S.C. wszystkie mięśnie gałki ocznej zaczynają się, z wyjątkiem niższego ukośnego.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984