Skip to main content

Powierzchni stawowej z

(Facje articularis, PNA BNA, JNA; syn. powierzchni stawowej) są pokryte powierzchnią chrząstki stawowej kości zaangażowanych we wspólnej formacji.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984