Skip to main content

Podsumowanie wzbudzenia

obniżenie progu bodźca i (lub) wzmocnienie reakcji wzbudzonego tworzenia, z powodu połączenia kilku bodźców. Sumacja wzbudzenia jest czasem (synchronizacja wzbudzenia jest sekwencyjna) - S. z powtarzającym się rozdrażnieniem. Podsumowanie wzbudzenia jest sekwencyjne - patrz Suma wzbudzenia jest tymczasowa . Sumowanie wzbudzenia jest przestrzenne - С. c. z jednoczesnym wielokrotnym podrażnieniem.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984