Skip to main content

Jazda franktsionirovaniya

rozkładu sesji napromieniania w trakcie napromieniania o podanej wartości frakcji dawki i odstępach czasowych między nimi.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984