Skip to main content

Wspólne fałszywe

(rzekomy ;. SYN rzekomy) i trwałe naruszenie integralności kostnienia kości z obecnością patologicznego mobilności jego długości. Staw jest fałszywym zwisającym - S. l. znacznej rozbieżności końce fragmentów złamanej kości, a zatem w swoim regionie ruchoma w dowolnej płaszczyźnie w dużej amplitudzie. Wspólne fałszywe wrodzone (ur. Congenita) - S. l. , które powstały w wyniku hipoplazji wewnątrzmacicznej kości i naruszeniem ich kostnienia. Fałszywe przejęte połączenie (born acquisita) - S. l. , powstałe w miejscu naruszenia integralności kości, spowodowane urazem, procesem patologicznym lub interwencją chirurgiczną.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984