Skip to main content

Grupa sulfhydrylową

(atom siarki SYN i wodór. grupa tiolowa) jednowartościową grupę składającą się z atomu siarki i atomu wodoru, część cysteiny udział w stabilizacji trzeciorzędowej struktury białka, a określenia aktywności kilku enzymów.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984