Skip to main content

Clavisternomastoid oddział

(sternocleidomastoideus Ramus, PNA) 1) tętnica potylicznego - patrz Sternocleidomastoidei Rami;.. 2) górnej tętnicy tarczycy - patrz Sternocleidomastoideus Ramus ..

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984