Skip to main content

Surdoterapevticheskaya produktów

(Surdo- + terapia) Narzędzia i maszyny , głównie elektroakustyczne, wykorzystywane do treningu i rozwoju słuchu z jego ciągłymi naruszeniami.

1. Mała encyklopedia medyczna. - M .: Encyklopedia medyczna. 1991-96 2. Pierwsza pomoc. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1994 3. Encyklopedyczny słownik terminów medycznych. - M .: radziecka encyklopedia. 1982-1984